Kiedy nasze zdrowie szwankuje, lekarz zleca nam coraz nowsze badania szukając przyczyn złego samopoczucia pacjenta. Diagnostyka stanu zdrowia jest różna, poprzez badania laboratoryjne, naukowe po medycynę homeopatyczną,naturalną, czy ziołolecznictwo. Jedną z takich metod jest  irydodiagnostyka, metoda badania tęczówki oka która pozwala zdiagnozować stan i kondycję naszego organizmu. Irydologia sięga czasów starożytnych, już w Chinach i Indiach starożytni medycy posiadali umiejętności odczytania z tęczówki oka stanu chorobowego badanego, początkowo oceniali po oczach zwierzęta i ich wartość „rynkową”. Tęczówka oka to swoista mapa naszego organizmu, jeśli odpowiednie badanie wykonane przez irydologa mogą pomóc w odczytaniu symptomów chorobowych, może to zaoszczędzić czas diagnostyki, a także zapobiec czasem kosztownym i długotrwałym badaniom laboratoryjnym czy specjalistycznej diagnostyce ogólnej. Każda część ciała jest za pomocą wypustek nerwowych  schematycznie połączona jest z tęczówką oka. W tęczówce oka każdy organ, każda część ciała ma swoje przypisane miejsce. Lewe oko „odpowiada” za lewą część ciała, a prawe oko za prawą część ciała. Irydologia w swojej diagnostyce rozróżnia siedemdziesiąt objawów chorobowych. Poprzez badanie irydologiczne możemy uzyskać informacje o genetycznych uwarunkowaniach naszego organizmu, o przebytch- obecnych i ewentualnych chorobach, o układzie odporościowym organizmu, o zaburzeniach poszczególnych organów, jak również o niewłaściwym działaniu układu hormonalnego i limfatycznego.

Jak wygląda badanie tęczówki oka i czy jest bolesne? Badanie dna oka jest całkowicie bezbolesne. Polega na badaniu oczu aparatem- irydoskopem, po uprzednim zakropieniu oczu kroplami które rozszerzają źrenice. Irydolog dokładnie ogląda oczy irydoskopem i na podstawie tego badania może określić kondycję i stan naszego organizmu. Wskaże z jakimi problemami natury chorobowej możemy spotkać się przyszłości, podpowie na jakie organy należy zwrócić szczególnie uwagę i jaką stosować profilaktykę, by uniknąć w przyszłości problemów ze zdrowiem.

Irydologia to dość młoda dziedzina medycyny niekonwencjonalnej w Polsce, ale ma już coraz więcej zwolenników. Jej zaletą jest  wczesne zdiagnozowanie chorób w początkowym stadium,co pozwala na szybką reakcję i podjęcie odpowiednich kroków mających na celu zwalczenie choroby. Należy pamiętać, że irydologia sama w sobie nie pomoże zwalczyć poważniejszych stanów chorobowych, pomoże je zdiagnozować, lecz leczenie i wnikliwsze badania należy pozostawić specjalistom, lekarzom.